Path arrow Discover the Exhibitions Path arrow Education Path arrow Image of the week Path arrow Drømmen om den perfekte sommer

Week 15 - 2018

Drømmen om den perfekte sommer

Inga Breder, Sommer, uten dato. Preus museums samling

Drømmen om den perfekte sommer

Primstaven markerer 14. april som den første sommerdagen! Etter denne lange vinteren drømmer sikkert de fleste av oss om en nydelig vår og sommer. Det gjorde nok også Inga Breder (1855-1933). Hun var det som ble betegnet som «ugift frøken». På første halvdel av det 20-århundre var dette en betegnelse som kvinner kunne få. I dag ville det være uhørt, for det ble assosiert med noe negativt og mislykket.

Inga Breder var derimot langt fra mislykket. Hun var født i Bodø, men flyttet tidlig til Drammen og senere til Kristiania (Oslo) i 1895. Hun ble medlem i Oslo Kamera Klubb allerede fra begynnelsen i 1921 og var en dyktig fotograf. Breder var en aktiv utstiller og svært aktiv i konkurransene. Hun var også avholdt som jurymedlem. Hun fotograferte både landskap, bymotiver, portretter, interiører og stilleben. Spesielt hennes stilleben fikk stor oppmerksomhet og ble premiert på utstillinger. Stillebenet «Krystall» ble publisert i katalogen for «Första Internationella Utställningen» som ble holdt i Stockholm i 1926

Fotografiet «Sommer» derimot er en litt romantisk skildring av noe som kan være et bilde på et barndomsminne, eller slik man drømmer om at en sommerdag skal være. Fotografiet er sannsynligvis tatt en gang på 1920-tallet.