Week 22 - 2018

Den tørre sannheten

© Rune Eraker, Honduras, 2009 

Den tørre sannheten

5. juni markeres miljøverndagen verden over. Verdens miljødag ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet rundt miljøspørsmål. Noen ganger kan det virke som veien å gå blir stadig lengre.

Rune Eraker, som skal stille ut ved Preus museum til høsten, har i lang tid vært opptatt av bevisstgjøring rundt hvilke konsekvenser klimaendringene får for enkeltmennesker.

De fleste i Norge har nytt tanken på varme, tørre dager. Bønder ser selvsagt med fortvilelse på avlinger som sårt trenger vann, men fortsatt er det mulig med kunstig vanning. I "Den tørre korridoren" er situasjonen en annen. Den strekker seg gjennom Nicaragua, Honduras, El Salvador og Guatemala. De siste 15 årene har bønder og forskere merker at nedbørsmønsteret har endret seg kraftig. Det blir stadig vanskeligere å få fram avlinger.

På bildet ser vi bonden Inocente Gomez i Jesus de Otoro som fortviler over avlingen som nok en gang ser ut til å slå feil. «Før kunne vi nesten på dagen vite når regntida satte inn», forteller han.

«De siste 5-6 årene har det ikke vært mulig å forutsi når regnet kommer.»
Endring i regnmønsteret gjør at maisavlingen gang på gang slår feil og ikke modnes.