Week 48 - 2013

Berg & Høeg

Berg & Høeg, Portrett av Marie Høeg som polfarer, tatt mellom 1895-1903, digitalisert fotografi etter original glassnegativ. Preus museums samling

Berg & Høeg

Marie Høeg og kvinnesaken – Fridtjof Nansen og polferden

Siden det har vært 100 års jubileum for kvinners stemmerett i år har Marie Høeg (1866 – 1949) vært i vinden. Bilder av henne har vært med på fem utstillinger og vi har holdt foredrag om hennes arbeid som fotograf og kvinnesaksaktivist flere steder i landet. I 1996, da Leif Preus for første gang viste bildene av henne i Langgaten, skrev han en innsiktsfull tekst om dette bildet og satte to personligheter og hendelser fra 1896 opp mot hverandre:

Marie Høeg og kvinnesaken og Fridtjof Nansen og polferden:  

«Nansens ferd tok tre år. Kvinnesaksbevegelsens ferd har vart i godt over hundre, og har ennå ikke nådd målet. Men når Norge i dag er et internasjonalt forbilde for kvinners plass i samfunnet – når får man f.eks. en kvinnelig president i USA? – kan det være en følge av at en liten fotografdame i Horten og noen få andre kvinner i landet mot slutten av forrige århundre startet en ferd for menneskerettighet, likhet og rettferdighet, og som tålte uvær og motgang og åndelig overvintring med en utholdenhet som ikke ligger tilbake for noen heltedåd.»