Week 9 - 2014

Axel Lindahl

Axel Lindahl, Lillehammer, Mesnafossen (Himmerige), mellom 1870-96

Axel Lindahl

Mesnafossen (Himmerige)

I år er det feiring av Grunnloven av 1814, men det er et jubileum for fremveksten av Norge som ung nasjon også. Mye av det vi føler er vår kultur, ble bygget opp på 1800-tallet. Og mange av aktørene som bidro var utlendinger, født i utlandet eller med utdannelse fra utlandet, men mange var selvfølgelig også norske. Hovedstaden og bygningene som skulle huse våre viktige institusjoner ble tegnet og bygget av arkitekter som Linstow (født i Danmark) og Grosch (født i Danmark) i samarbeid med den tyske arkitekten Schinkel. Malerne våre sendte malerier hjem fra Dresden, Düsseldorf, München, Berlin og Paris opp gjennom århundret, mens Asbjørnsen og Moe samarbeidet om å samle eventyr. Deres arbeid som ble utgitt heftevis fra 1841 høstet internasjonal annerkjennelse.

Det er liten tvil om at norsk natur påvirket eventyrene, og ved siden av malerne, var det fotografene som skildret naturen gjennom 1800-tallet. En viktig fotograf som arbeidet i Norge mellom 1870 og ca. 1896 var svensken Axel Lindahl (1841-1906). Han reiste hele landet rundt og produserte prospekter som så ble publisert og solgt av bl.a. Andvord. Dette flotte fotografiet av Mesnafossen i Lillehammer får oss til å tenke på både naturen og eventyrene. Legg merke til de to små guttene i forgrunnen. Lindahl viser oss på denne måten hvor stor og imponerende fossen er. Du kan se dette fotografiet i utstillingen En fotohistorie i Preus museum.