Week 43 - 2014

Å fange en stjerne

Toril Johannessen, Variabel Star (V0473 Lyr. År: 1900. Platenummer: I-25195.), 2009. Fotografi, fargeblyant, alun.

Å fange en stjerne

Hva er egentlig et sted? Hvordan henger stedet vi er på, sammen med resten av universet? Hvordan skapes vår forestilling om verden? Noe av dette søker Toril Johannessen svar på i utstillingen «Variable Stars» som disse to bildene er hentet fra.

Ved Harvard College Observatory ville man på begynnelsen av 1900-tallet kartlegge himmelen ved å fotografere og katalogisere stjernene. Tittelen «Variable Stars» henspiller på metoden for avstandsmåling i rommet, som i 1912 ble fremsatt av Henrietta Swan Leavitt, en kvinnelig ansatt ved Harvard, en såkalt «Harvard computer».

 

Bildet til venstre er hentet fra den enorme negativsamlingen på Harvard. Det er en analog kopi, og den har et lite hull til høyre på bildet, markert med blå fargeblyant. Hullet er sporet etter stjernen som Johannessen har klippet ut. Stjernen har hun valgt fordi det var den som ville være synlig gjennom et gitt vindu i utstillingsperioden. Til høyre ser man et fotografi av en krystall. Krystallen er dyrket fram ved å bruke det lille utklippet av stjernen som «frø».  Krystallen blir som et bindeledd mellom stjernene der ute og de håndfaste mineralene som utgjør jorda vi lever på.

 

«In order to understand it, we have to fetch the thing and pull it down» - Henrietta Swan Leavitt

Utstillingen kan du se på Preus museum fram til 7. desember, les mer om den her.