NMFF.003402

NMFF.003402

En gruppe unge menn, New York. Fra publikasjon: Photographer and Citizen, Alland 1974. Positivkopi gelatin, barytt, 22,9x18,8 cm, NMFF.003402