Kvinners krig

Den 7.april åpner Preus museum sin nye utstilling med Lee Millers bilder, en fotograf kjent for sine motefotografier og bilder tatt under andre verdenskrig for britiske Vogue. I denne boken får du et utvalg av fotografier tatt av kvinners liv under andre verdenskrig. 

Selv startet Miller sin karriere foran kameraet som modell og i mange av de portrettene og motefotografiene som er tatt av henne ser man en vakker kvinne med et noe fraværende blikk. Grunnen til dette blikket kan være et barndomstraume som kom til å prege henne resten av livet. I boken Lee Miller a womans war skriver hennes sønn Antony Penrose om dette traumet og om hvordan det påvirket Millers forhold til de rundt seg. Selv i nære relasjoner kunne det være vanskelig å nå helt inn til henne. 

For Miller ble det viktigere å fotografere enn å bli fotografert, og etter en stund i lære hos Man Ray fortsatte hun å fotografere både omgivelsene rundt seg, kunstfotografi med surrealistisk preg, og bilder fra 2.verdenskrig. I boken Lee Miller- a womans war får man et utvalg av Millers fotografier av kvinner under tjeneste i krigen, kvinner som jobbet i fabrikker under fraværet av unge menn, kvinner med barn, kvinner som er modeller, kvinner som er kunstnere, kvinner som er piloter, kvinner av alle slag.  Å kunne jobbe som fotograf gav kanskje Miller en mulighet til å emansipere seg og en ypperlig kombinasjon av trygghet og frihet, slik hun i 1938 utrykte et ønske om til sin daværende ektemann Aziz Eloui Bey: «I want the utopian combination of security and freedom».  Bildene i denne boken gjenspeiler noe av den temporære frigjøringen og muligheten som kvinner fikk under krigen i fraværet av menn. Bildene sier noe om kvinners allsidige ressurser i krigstid.

Denne og flere bøker om Lee Miller finner du i vårt innholdsrike bibliotek som har åpent hver torsdag og fredag fra 12-15.00.

Lee Miller a woman´s war, Hilary Roberts, Thames & Hudson, 2015