Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Tidligere workshops Path arrow Workshop i identifisering, bevaring og digitalisering

Workshop i identifisering, bevaring og digitalisering

26. - 29. april 2016

Workshopen fokuserer på identifisering, bevaring og preventiv konservering av fotografiske og digitalt genererte materialer. Spesialtema i 2016 er en introduksjon i digitalisering av fotografiske verk. Workshopen kombinerer undervisning, praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid. Plass til 8 deltagere.

 

Workshopen skal gi kunnskap om:

•    Identifisering av fotografiske teknikker og materialer
•    Årsaker til skader og forebygging av skader
•    Oppbevaring
•    Enkel rensing av fotografiske overflater
•    Håndtering/transportering
•    Utstillingspraksis

Målgruppe:

Kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer, konservatorer og konservatorstudenter
Forelesninger og demonstrasjoner holdes av Preus museums fotokonservator Jens Gold og fotoarkivar/fotograf Andreas Harvik

Se program

Påmelding:
Navn, e-post, telefonnummer og fakturaadresse sendes på e-post til: Else Makloufi innen 31. mars (bindende påmelding med forhåndsbetaling av faktura)

Gi beskjed om du ønsker overnatting

Kurspris: 6000 NOK (inkl. middag dag tre)

For praktisk informasjon ring Else Makloufi: 40 44 21 00
For informasjon om innhold ring Jens Gold: 40 44 21 06