Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Tidligere arrangementer Path arrow Seminar: Ut av rammen - norsk kamerabasert kunst

Seminar: Ut av rammen - norsk kamerabasert kunst

Vilde Salhus Røed, Where the Mountains are Pink

Seminaret arrangeres 29. september i museets bibliotek i samarbeid med Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, avdeling for Kunst.

De inviterte foredragsholderne vil snakke om temaet fra ulike innfallsvinkler, der både det historiske forløpet og dagens samtidskunstscene blir analysert.

PROGRAM

09.30 - 10.00

Registrering og kaffe.

10.00 - 10.05

Velkommen ved direktør Ingrid Nilsson

10.05 - 10.15

Ut av rammen - norsk kamerabasert kunst
v/ Hege Oulie, kurator og arkivar Preus museum

10.15 - 10.45

Selvpresentasjon Toril Johannessen, billedkunstner

10.45 - 11.15

Selvpresentasjon Vilde Salhus Røed, billedkunstner

11.15 - 12.15

Utbredelsen av kunstfotografiet i Norge
Øivind Storm Bjerke, Professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo

12.15 - 12.45

A Letter from a Professor
Heidi Nikolaysen høgskolelektor i fotografi ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen

12.45 - 13.30

Lunsj

13.30 - 14.15

Om en ny materialitet og immaterialitet i fotografiet
Christine Hansen, førsteamanuensis II i fototeori ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

14.15 - 14.45

Kaffe

14.45 - 15.30

Från verklighet till ”verklighet” – en studie i svensk fotografi åren 1970–1995. Niclas Östlind kurator og fotohistoriker

15.30 - 16.15

Stephanie von Spreter, kunstnerisk leder i Fotogalleriet, Oslo

16.15 - 17.00

Diskusjon og oppsummering

17.00 - 18.00

Omvisning i utstillingene og forfriskninger

Påmelding til post@preusmuseum.no innen tirsdag 23. september.

Deltakeravgift kr 250 betales i museets resepsjon. Studenter kr 200.
Lunsj, kaffe og forfriskninger er inkludert i deltakeravgiften.