La det bli fotografi!

Eksempler på nylaget saltpapir  og albuminpapir (foto: Jens Gold/Preus museum)

De aller første teknikkene i praksis - fotokoservator Jens Gold gir deg oversikten.

I anledning 20-årsjubileet for Preus museum, har museets fotokonservator holdt en workshopserie om historiske fotografiske prosesser. Du har vel lagt merke til at gamle fotografier ikke er like i uttrykket - noen er skarpe som glass, andre er duse, noen på blankt papir, eller til og med speil, andre på noe som ligner tegnepapir.

I visningene til Jens kan du bli kjent med hva fotopionerene holdt på med når de fremstilte daguerreotypier, kalotypier, saltpapir, albumin og gummitrykk. Han viser resultatane fra de siste workshopene -kan vi få samme resultat som de gamle mesterne?

Fra workshop i fremstilling av daguerreotypier i 2014 (foto: Daniel Johannesen)

 

 

Visningene La det bli fotografi - de aller første teknikkene i praksis finner du i Konserveringsverkstedet kl 13.00, 14.00 og 15.00.