Ordliste

Fotogram

(Photogram) Kameraløst fotografi. Man kan plassere objekter direkte på lyssensitivt papir, eller bruke en lyskilde til å tegne former på papiret.

William Henry Fox Talbot (1800-1877) lagde fotogrammer ved å legge blader og blonder på saltpapir. Han kalte dem photogenic drawings

Copied from Nature by Light, 1839. Talbotype, on paper, taken from Nature, by Fox Talbot the discoverer of the process. Tilhører Preus museums samling.

NMFF.000725

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å