Ordliste

Daguerreotypi

Daguerreotypiet var den første brukbare fotografiske prosessen, med franskmennene Louis Jacques-Mandé Daguerre og Nicéphore Niepce som oppfinnere. Det franske vitenskapsakademi kunngjorde oppfinnelsen i januar 1839, og prosessen ble gitt til fri bruk 19. august samme år. Dette regnes som fotografiets fødselsdag. Daguerreotypiene er negativer på en forsølvet kobberplate, som fremstår som positive kopier. De kan ikke reproduseres og er derfor unikater – det finnes bare ett av hvert fotografi.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å