Wall of fame: Arnold Newman

Fra 03.05.16
Til 31.08.16

Fotografen Arnold Newman (1918-2006) er blant annet kjent for det ikoniske bildet av Igor Stravinskij, portrettet som tydelig sier at dette må være en musiker. De han skulle fotografere, portretterte Newman i deres eget miljø i stedet for i et studio. Ved å ta kontroll over omgivelsene, kunne han få fram sider ved den portrettertes liv og virke. Han hadde gjerne med elementer som viste til yrke og personlighet. Måten han fotograferte på, bidro til å endre portrettfotografiet.

Newman studerte kunst tidlig i karrieren, og hadde en spesiell empati for kunstnerne han portretterte.  Han understreket likevel at selv om den portretterte er ukjent, eller allerede glemt, må fotografiet fremdeles interessere og begeistre betrakteren.

Han brukte et storformatkamera som ga store negativer, slik at han fikk med seg hver minste detalj. «Jeg ville ikke bare ta et bilde med noen gjenstander i bakgrunnen,» fortalte Newman i et intervju med American Photo magazine. «Omgivelsene måtte tilføre noe til komposisjonen og bidra til at man forsto personen på bildet bedre. Uansett hvem jeg tok bilde av, måtte bildet være interessant. Det å bare ta et portrett av en berømt person betyr ingenting.»

For eksempel kunne han fotografere den berømte russiske komponisten Igor Stravinskij, der komponisten befinner seg avslappet nederst i venstre hjørne mens det buede, dypsorte flygellokket utgjør mesteparten av bildeflaten. Portrettet er et av hans mest kjente, men det ble i sin tid forkastet av oppdragsgiveren Harper's Bazaar. 

Newman er mest kjent for sine portretter, men han var også en enestående fotograf når det kom til stilleben og arkitekturfotografi.

Wall of fame: Arnold Newman

© Arnold Newman, Igor Stravinskij, komponist og dirigent, New York, 1946. Tilhører Preus museums samling.