The Altered Landscape

2002
Fra 10.11.02
Til 28.02.03

Utstillingen tar utgangspunkt i samtidige fotografers behandling av Amerikas Nye Vesten - det vil si den region i Midtvesten som utgjør noen av de mest utsatte naturområdene i Amerika. Områder som blir benyttet til atom- og militære tester og gruvedrift. Utstillingen viser fotografier som legger vekt på naturens forandring over tid. Andre bilder dokumenterer det konstruerte landskapet av boligkomplekser og vann- og kraftprosjekter.

”The Altered Landscape” tydeliggjør de forskjellige strategier fotografene har brukt og tar utgangspunkt i utstillingen ”New Topographics: Photographs of a Man-altered Landscape” (George Eastman House, 1975). En utstilling som synliggjorde dette nye landskapsfotografiet og gjorde det kjent også i Europa. Robert Adams, Lewis Baltz, Joe Deal og Frank Gohlke deltok på den omtalte utstillingen, og er også med her nå.

Kunstnere som er inkludert i utstillingen er Wayne Barrar, Barbara Bosworth, Marilyn Bridges, Drex Brooks, Jeff Brouws, Ed Burtynsky, Robert Dawson, Robert Del Tredici, Terry Evans, Terry Falke, Geoff Fricker, Peter Goin, Emmett Gowin, Wanda Hammerbeck, Avi Holtzman, Len Janshel, Sant Khalsa, Peter de Lory, Mark Klett, Greg MacGregor, Reinhart Mineritsch, Richard Misrach, Joan Myers, Patrick Nagatani, Eric Paddock, John Pfahl, Mark Ruwedel, Jim Sanborn, Sharon Stewart, Martin Stupich, Michelle Van Parys og Catherine Wagner.

Utstillingen er et viktig bidrag til forståelsen av norsk landskapsfotografi i de siste årtier.

The Altered Landscape