Rune Eraker

Rune Eraker

© Rune Eraker, Maldivene 2011

Finske turister nyter kveldssola på luksus-resorten på Curedo Island. Slik framstår Maldivene i manges drømmer.
Det lille øysamfunnet tar imot 800 000 turister i året. Økonomisk er Maldivene avhengig av den flybårne turismen,
som paradoksalt nok bidrar til at de kanskje en dag tvinges bort fra øyene som vil forsvinne når havnivået stiger.
Det stigende havet truer hele Maldivenes eksistens.
Det er et paradoks at landet samtidig lever av flybåren masseturisme som bidrar til klimaendringene.