Rune Eraker

Rune Eraker

©Rune Eraker, Pakistan, 2010

Vannet fra storflommen er i ferd med å trekke seg tilbake og ofrene for flommen
prøver å berge det som er mulig fra de ødelagte husene på jernbaneskinnene som ligger et par meter over flomvannet
i nærheten av Risalpur. FN kalte denne flommen den største humanitære katastrofen i vår tid.
Over 20 millioner pakistanere ble rammet.