Rune Eraker

Rune Eraker

© Rune Eraker, Pakistan, 2010

Utslitt og resignert slipper den unge gutten seg bakover og legger seg i gjørmehavet.
Det er blitt mange turer med far og onkel for å berge tepper og annet innbo fra huset ved Azakhel.
Storflommen i Pakistan er av FN kalt den største humanitære katastrofen i moderne tid.
Den tok med seg hus og livsgrunnlag for 20 millioner mennesker. I gjørme og vann til livet forsøker folk å berge restene.