Path arrow Opplev utstillingene Path arrow Tidligere utstillinger Path arrow Oddleiv Apneseth - Jølster 2008

Oddleiv Apneseth - Jølster 2008

2011
Fra 19.06.11
Til 15.01.12

Oddleiv Apneseth (f. 1955), kjent som premiert pressefotograf i Bergens Tidende i perioden 1987-2007, har fulgt og fotografert befolkningen i Jølster, men også tilreisende og gjennomreisende, gjennom et helt år. Det ble over 2000 opptak, så utvalget på utstillingen gir bare en smakebit av menneskene og aktiviteten - i hverdag og fest – som preger denne Vestlandskommunen.

 

Bildene er tydelig regissert, noe man skulle tro en pressefotograf ville holde seg langt vekk fra å gjøre. Men samtidig dokumenterer de mennesker, deres interesser og særegenheter på en presis og ofte humoristisk måte. Bildene hans fremstår som et personlig notat over noen av de mange, store og må begivenheter som fant sted i Jølster i 2008. Apneseth bruker fotografiet til å hedre dagen og livet.

 

Intensjonen bak prosjektet var å fotografere alle menneskene i Oddleiv Apneseths egen hjembygd: Jølster kommune i Sogn og Fjordane, fra 1. januar til 31. desember 2008. Målet var å gjennomføre en relevant fotografisk beskrivelse av en norsk kommune det nevnte året. Fotografen har lagt vekt på gruppefotografiet, fra det organiserte og institusjonaliserte samfunnslivet til sosiale strukturer, som for eksempel dåp, bryllup og begravelser, jubileer og fester, fellesturer og kaffeslabberas.

 

Gjennom sitt prosjekt søker ikke Apneseth bare etter historien – han bruker også sitt kamera til å skape historie med. Bildene hans reflekterer ikke bare verden, men er aktivt med på å skape den.

 

Som Jølstringene er preget av å leve i sin samtid med historien til de som har trådt i det samme landskapet før dem, spiller også Apneseth på fotografer som har virket før ham. Blant annet har han intendert prosjektet sitt som en respektfull videreføring av arbeidet til de lokale bygdefotografene som var aktive på stedet i slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Apneseth har forsøkt å gjenskape alvoret og varmen til de historiske fotografiene, og ydmykheten både i forhold til portrettsubjektene, situasjonen og det fotografiske håndverket.

Apneseths prosjekt viser også tydelige likhetstrekk med den tyske fotografen August Sanders berømte fotografiske verk. Sander arbeidet fra 1920-tallet med å lage en systematisk oversikt over det moderne Tysklands sosiale orden. Hvert enkelt av portrettene inngår i et hierarki av sosiale typer, og er gjort på en slik måte at man opplever bildene som indikasjoner på hvordan de sosiale omstendighetene i mellomkrigstidens klassedelte tyske samfunn har preget enkeltindividet fysisk og psykisk.  

 

Også i Apneseths portretter får vi en fornemmelse av hvordan de portrettertes kropp og psyke er preget av hvor de hører hjemme. Fotografiene hans fremviser dessuten den samme sans for ironi, galskap og absurditeter som ligger som en undertone i Sanders produksjon.

 

I boka Jølster 2008 som er gitt ut på Skald forlag følges Apneseths bilder av tekster skrevet av Silja Juklestad som reiste rundt med fotografen det året fotograferingen fant sted. Ved hjelp av historiene får vi svar på mange av spørsmålene som reiser seg når vi ser bildene, samtidig som vi sitter igjen med nye spørsmål.

Apneseth tar oss med på en oppdagelsesferd i det ordinære og hverdagslige – det som gjerne blir oversett. ”Det vi møter i dette prosjektet er noe så sjeldent som fotografier som unndrar seg enhver form for enkel og likegyldig konsumpsjon – fotografier til å tenke med” avslutter professor Sigrid Lien i boka.

 

Fritt Ord vedtok i 2006 å støtte dokumentarfotografiet med 6 mill. kroner. Preus museums kurator var med i juryen og Oddleiv Apneseths prosjekt var et av dem som fikk støtte. Dette var opptakten til Jølster 2008.

Oddleiv Apneseth - Jølster 2008

©Oddleiv Apneseth, Bjørn Kaaks i Bensentunet, 17. mai 2008, Ålhus.