Norsk landskap 1987

Norsk landskap 1987

Siggen Stinessen, Johan Sandborg, Jens Hauge, Per Berntsen: Norsk Landskap nr. 16, Birkestrand, Finnmark

2012
Fra 23.09.12
Til 06.01.13

I 2012 var det 25 år siden fotografene Per Berntsen, Jens Hauge, Johan Sandborg og Siggen Stinessen dro på en 18 dagers tur i Norge for å fotografere det norske landskapet. Kvartetten reiste med et 8x10” kamera som de opererte i fellesskap. I løpet av turen tok de 134 bilder. 44 fotografier ble valgt ut til den endelige utstillingen som ble vist på Henie Onstad Kunstsenter samme år.

Bakgrunnen for prosjektet var en felles kritisk holdning til det dominerende synet på hvordan det norske landskapet ble skildret, og derfor et ønske om å redefinere landskapet:

Nesten hele utstillingen ble i 2000 overført til Preus museum for bevaring. Prosjektet står i en tradisjon man har kalt ”New Topographics” etter utstillingen av samme navn som museet var så heldig å vise en rekonstruksjon av i fjor. Det unike prosjektet har også Christine Hansen avsluttet en doktoravhandling om ved Universitetet i Bergen i februar i år. Det er derfor på sin plass å vise utstillingen 25 år etter den opprinnelig ble vist.

Fotografene bak NL1987 hadde først og fremst estetiske grunner for å fotografere endringene i landskapet. Akkurat dette gjør NL1987 fortsatt til et provoserende og radikalt prosjekt kanskje spesielt utenfor kunstfeltet. Har vi egentlig tatt innover oss endringene som har skjedd og som skjer i landskapet? Kontroversene rundt installasjonen av høyspentmaster i Hardanger viser at svært mange tror at landet vårt fortsatt ser ut som i nasjonalromantikkens epoke. Utbyggingen av Hardanger har blitt fremstilt som inngrep i uberørt hardangernatur, til tross for at dette området har vært tungt industrialisert siden begynnelsen av 1900-tallet. Det nasjonale landskapet består for mange fortsatt av fjorder, fjell og fosser.  At ”det norske” landskapet er grått, kjedelig og beskjedent er de færreste enige i. NL1987 viser oss at det er det også.

 

Christine Hansen, fra katalogartikkel