Norsk Gullalder

Norsk kunstnerisk fotografi på 1970- og 1980-tallet.

2003
Fra 29.06.03
Til 31.08.03

I 1999 feiret Forbundet Frie Fotografer sitt 25-års jubileum med bl.a. boken Kunst Fotografi Norge. Både museets direktør Øivind Storm Bjerke og undertegnede bidro til boka. I fjor feiret Fotogalleriet sitt 25-års jubileum med et kritisk blikk på galleriets fortid og fremtid.

Til ingen av jubileene ble det gjort et forsøk på å presentere bildene til denne første generasjonen i en utstilling. Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum har tatt utfordringen og presenterer på årets sommerutstilling et lite knippe av

 

de over 280 fotografene som ble presentert på Vårutstillingene og andre utstillinger i perioden 1971-89. Ikke alle var medlem av FFF eller aktive i hele perioden i miljøet omkring Fotogalleriet, men alle bidro de til å sprenge vei for dagens bildeflom i de etablerte institusjonene.

Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum har kalt årets sommerutstilling for ”Norsk Gullalder”. Det kan virke pretensiøst. Men vi vil at publikum skal forstå at 1970-80-tallet var en helt spesiell tid innenfor et helt spesielt miljø. Roger Erlandsen kalte i sin bok om norsk fotohistorie frem til 1940 begynnelsen på det 20-århundre for norsk gullalder for portrettfotografiet. Pressen sier vår samtid er norsk gullalder for norsk film og popmusikk. Og årene mellom 1935-50 er kalt tegneseriekunstens gullalder i Norge. Begrepet er godt innarbeidet og vi bruker det med god samvittighet her.

Ingen forandringer følger kalenderen. Derfor kan en utstilling som vil ta for seg 1970-80-tallet lett bli kunstig. Vi ønsker derimot med denne utstillingen å peke på det miljøet som utviklet og konsoliderte seg i disse årene, fra Kåre Kivijärvi fikk presentere sine Vandringer I-III som den første fotografen på Statens 84. Kunstutstilling i 1971 til Forbundet Frie Fotografer feiret sitt eget 15-års jubileum med utstillingen Z & Z i Wang Kunsthandel i 1989. Miljøet rundt FFF og Fotogalleriet var ikke det eneste innenfor fotomiljøet som arbeidet med kunstneriske problemstillinger, men det var dette miljøet som tok på seg oppgaven å skaffe rom på den etablerte kunstscenen for fotografer som ville arbeide kunstnerisk.

Denne utstillingen er bare delvis fra Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseums samling. Nettopp den nære norske fotohistorien er den som er svakest representert ved museet. Vi vil derfor takke Olav Løkke og Robert Meyer for generøst å ha lånt oss fra sine private samlinger til utstillingen. I tillegg må vi igjen takke alle fotografer som stiller opp og låner oss verk når vi har behov for det.

Hanne Holm-Johnsen

Konstituert direktør

Norsk Gullalder