New Topographics

New Topographics

Fra utstillingen New Topographics på Preus museum (foto: Jens Gold/Preus museum)

2011
Fra 10.04.11
Til 05.06.11

Utstillingen New Topographics, Photographs of a Man-Altered Landscape ble opprinnelig satt sammen i 1975 med William Jenkins ved George Eastman House i Rochester, New York, som kurator. I 2009 ble utstillingen rekonstruert av Britt Salvesen, den gang direktør og kurator ved Center for Creative Photography i Tucson, nå kurator ved Los Angeles County Museum of Art, og Alison Nordström, kurator ved George Eastman House i Rochester, i stor grad med de opprinnelige originalene.

Gruppeutstillingen omfatter arbeider av ti fotografer som var unge på 1970-tallet og som nå regnes blant fotografiets mestere: Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd og Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore og Henry Wessel. Til sammen består utstillingen av rundt 140 fotografier, der alle bortsett fra Stephen Shores fotografier er svart-hvitt. Arbeidene presenteres i serier på mellom 4 til 34 representative fotografier. Bortsett fra den tyske kunstnerduoen Bernd og Hilla Becher, er fotografene amerikanske, og alle opptakene er gjort i USA.

Preus museum har tidligere presentert Robert Adams og har bilder av Lewis Baltz, Bernd og Hilla Becher og Stephen Shore i samlingen. Utstillingen er således en naturlig fortsettelse av museets politikk og ønske om å vise at norsk fotohistorie er en naturlig del av den internasjonale.

 

I dag regnes New Topographics utstillingen ikke bare som et av de viktige milepælene i fotografiens historie, den har også blitt stående som betegnelsen på en stilretning innenfor et moderne landskapsfotografi.  I stedet for å fokusere på det uberørte landskapet slik f.eks. Ansel Adams så den Amerikanske Vesten, brøt de unge fotografene med det tradisjonelle landskapsfotografiet og fokuserte på det hverdagslige og menneskeskapte landskapet. Samtidig søkte man å utnytte jevnt lys og utsnitt som ga inntrykk av et objektivt blikk.

Den nye måten å skildre landskapet på var ikke begrenset til USA. Også i Europa og spesielt i Norge, der landskapet som motiv tradisjonelt har stått sterkt, fornyet fotografene det norske landskapet utover på 1970-80-tallet. Med klar avstandtagen til det som hadde manifestert seg som den ”riktige” norske landskapsskildringen, turistpostkortene og Knud Knudsens storslagene fjorder og fjell på 1800-tallet, valgte fotografene å rette kamera mot kontrastene mellom natur og sivilisasjon. 

Kulturlandskap, dyrket mark og beite, ødemark og grenseområder, stier, veier og torg, boliger og næringseiendommer, industri og urbane komplekser formet av historien eller under bygging - alle blandes de her, og skaper et upretensiøst panorama av en gjennomsnittlig, helt hverdagslig tid. Omgivelsene er påvirket av eller skapt av mennesker, men menneskene vises ikke fysisk i fotografiene, eller de dukker bare tilfeldigvis opp foran kameraet. Folks liv, deres ulike aktiviteter, skiftende forventninger og muligheter, kulturelle verdier, men også kritiske spørsmål blir formidlet bare indirekte, subtilt, i fotografiene, kjølig rapportert, men uten å forsøke å tolke. 

Britt Salvesen og Alison Nordström har også stått for tekstene i en ny publikasjon som følger utstillingen:

New Topographics, utgitt av Center for Creative Photography, University of Arizona, George Eastman House International Museum of Photography and Film og Steidl Forlag, 2009.

De to kuratorene var tilstede ved åpningen søndag 10. april bidro på konferansen påfølgende mandag 11. april. Konferansen ble støttet av Fritt Ord.