Margaret Bourke-White

Moments in History

2013
Fra 22.09.13
Til 05.01.14

Utstillingen fordyper seg i arbeidet til denne unike fotografen som så en lukket dør som noe tiltalende, og som utrettelig forberedte nye historier. Utstillingen fokuserer spesielt på arbeidene hun gjorde i Sovjet, Tsjekkoslovakia, Tyskland, England og Italia på 1930- og 40-tallet.

Margaret Bourke-White (1904-1971) blir sett på som den første kvinnelige fotojournalisten i fotohistorien. Hun var en kvinne forut for sin tid som ønsket å bryte nytt land, og hun maktet å oppnå mål som var svært vanskelige å nå for kvinner flest.

 Hun var den første kvinnelige krigskorrespondenten, den første kvinnelige fotografen i arbeidsstokken til både Life og Fortune som hun jobbet for fra første årgang, den første vestlige fotografen som fikk lov til å fotografere i Sovjetunionen i 1930, den første kvinnen til å jobbe i kampsoner i løpet av andre verdenskrig, og en av de første fotografene som kom inn i og dokumenterte konsentrasjonsleirene.

 Etter andre verdenskrig ble hun interessert i den anti-voldelige fredskampanjen til Gandhi og reiste flere ganger til India for å dokumentere Mahatmas fredelige kamp.

 Margaret Bourke-White ville være sin tids «øye», og bildearven hun etterlot seg vitner om hennes «utrettelige ønske om å være på scenen når historien skapes» som hun selv uttrykte det. Hun forlot aldri frontlinjen og bildene hennes reiste over hele verden, ofte på forsiden av Life og Fortune.

 Utstillingen er produsert av La Fabrica i Madrid, Spania.

 

Margaret Bourke-White

Installasjonsfoto fra utstillingen (foto: Andreas Harvik/Preus museum)