Kunst og fotografi

2015
Fra 30.06.15
Til 31.12.15

I utstillingen Fra synsmaskiner til Instagram finnes én hvit vegg. På denne presenteres kunsten i fotografiet. Fram til 28. juni kunne man se kunstfotografi fra perioden 1840-1960. Tirsdag 30. juni åpnes veggen med kunstfotografi fra 1960-tallet fram til i dag.

Helt fra begynnelsen av fotografiets barndom finner man diskusjonen om fotografi kunne være kunst. Selv i dag finner man uttalelser som fratar fotografiet kunstnerisk kvalitet, ofte med argumentet at det er mekanisk og ikke utført med hånden.

De tidligste kunstfotografiene tok sin inspirasjon fra malerkunsten, ofte med iscenesatte motiver og prosesser som liknet på grafiske bilder eller kulltegninger. Omkring 1900 ser vi to parallelle bevegelser, på den ene siden fotografer som tror på fotografiets evne til å formidle deres syn på verden i direkte og umanipulerte fotografier, og på den andre siden kunstnere innen det tradisjonelle kunstfeltet som benyttet fotografi i nye kunstretninger (modernisme, senere Land Art, performanser og installasjoner).

Dagens bilde er i større grad en sammensmelting av disse to gruppene. Det mest iøynefallende er at fotografienes formater på galleriveggene er blitt større og at de i mindre grad tar utgangspunkt i virkeligheten, men digital bildemanipulasjon.

Fotografiet har også hatt en annen og viktig funksjon innen kunsten, nemlig som reprodusering av annen kunst.

På veggen vises norske kunstfotografer fra 1960-tallet og frem til i dag. Et nytt utvalg vises fra januar 2016.

Fotografer på veggen Kunst og fotografi 30.6. - 31.12.2015

Dan Young, Jim Bengston, Ann Christine Eek, Jiri Havran, Alf Edgar, Thera Mjaaland, Morten Haug, Tom Martinsen, Herdis Maria Siegert, Jamie Parslow, Morten Løberg, Morten Krogvold, Henny Lie, Tom Sandberg, Per Berntsen, Halvard Kjærvik, Siggen Stinessen, Jens Hauge, Espen Tveit, Solveig Greve, Rune Johansen, Per Maning, Ole John Aandal, Mikkel McAlinden, Torbjørn Rødland, Marius Engh, Eline Mugaas og Ida Ekblad.

Kunst og fotografi

© Jim Bengston, In the mountains near Jostedalen, Norway 10 August 1976, sølvgelatin på barytt. Tilhører Preus museum samling

© Siggen Stinessen: Trær, nr. 1 , 1986, sølvgelatin på barytt. Tilhører Preus museums samling.

©Ole John Aandal, Treholt, fra serien Samaritan, 1994/2007, inkjetprint. Tilhører Preus museums samling.

© Eline Mugaas, Uten tittel, C-print. Tilhører Preus museums samling.

©Marius Engh, Common Ground, 2001, C-prin. Preus museums samling.