Kunst eller kitsch?

Piktorialisme i Preus museums samling

2010
Fra 03.10.10
Til 20.03.11

Utstillingen Kunst eller kitsch? Piktorialisme i Preus museums samling viser over 200 fotografier fra museets samling. Alle fra perioden 1880 – 1940 som kan tilknyttes stilretningen piktorialisme, ofte betegnet som malerisk eller billedmessig.

Utstillingen dekker perioden 1880-1940 og presenterer over 50 fotografer. Særlig vekt er lagt på10 fotografer som er spesielt godt representert i samlingen: de norske Thomas Blehr (1875-1949), Olaf Christoffersen (1899-1984), Waldemar Eide (1886-1963), svensken Henry B. Goodwin (1878-1931), østerrikerne Heinrich Kühn (1866-1944) og Rudolf Sulke (1885-1964), belgiske Léonard Misonne (1870-1943), amerikanerne Edward J. Steichen (1879-1973) og Karl Struss (1886-1981), og engelskmannen Frank Meadow Sutcliffe (1853-1941).

Piktorialismen oppsto på slutten av 1800-tallet som en internasjonal bevegelse og en reaksjon på at fotografi bare skulle handle om dokumentasjon av fakta og noen fotografers forsøk på å gjenskape kunstverk. De sentrale fotografene som vises her var derimot opptatt av å skape en ny, rent fotografisk virkelighet.

Kort fortalt kan man si at bevegelsens høydepunkt strekker seg til første verdenskrig. Krigen gjorde kontakten mellom de forskjellige land og dermed kontakten mellom fotografene og klubbene vanskeligere. I tillegg ser vi nye holdninger og stilretninger som ny saklighet overta herredømmet. Men det vil ikke si at piktorialismen var ute. Etter krigen tok man opp kontaktene og utover på 1920-tallet ser vi at det voksende antall kameraklubber blir fakkelbærere for denne type fotografi. Fra å være et elitistisk uttrykk ble det folkelig og noen av de beste fotografiene fra 1920-30-tallet er de som skildrer industri og det moderne liv i byene.

Samlingen, slik den er i dag er internasjonal og den består av originale utstillingskopier fra perioden. Det var Leif Preus som på 1970-80-tallet bygget opp samlingen med fotografer fra hovedsakelig andre land enn Norge. Hvis vi ser bort fra portrettfotografen Waldemar Eide, så har den norske delen av samlingen uten unntak tilkommet i de 15 årene museet har eksistert som nasjonalt museum for fotografi. I et tilfelle, Olaf Christoffersen, har familien sjenerøst deponert hans bilder ved museet. Slik kan Preus museum presentere denne bevegelsens estetiske uttrykk og synliggjøre at norske fotografer uten tvil både hadde kontakt med og var på høyde med de andre.

 

Kunst eller kitsch? er ikke en tittel vi har valgt for å være tabloid. Piktorialismen ble ganske fort oppfattet som konservativ av store kretser og den har blitt betraktet som kitsch og av liten interesse for oss i dag. Undersøker man derimot perioden nøye, finner man ikke bare mengder med patetiske, klisjéfylte og selvhøytidelige bilder, man finner også fotografer som var nyskapende og eksperimentervillige, og dermed frembrakte noe av det ypperste innen fotohistorien.

Til utstillingen følger en omfattende katalog med over 100 illustrasjoner. I tillegg til hovedartikkelen av kurator Hanne Holm-Johnsen, inneholder katalogen en omfattende beskrivelse av prosessene som var i bruk i perioden forfattet av fotokonservator ved Preus museum, Jens Gold, og korte biografier over fotografene.

Katalogen har norsk og engelsk tekst.

Katalogen har mottatt sjenerøs støtte fra Fritt Ord.

Kunst eller kitsch?

Heinrich Kühn, Walther og Lottie ved staffeliet / Walther and Lottie at the easel, 1909. Gummitrykk / Gum print, 455 × 330 mm. Tilhører Preus museums samlinger