Sissel Lie

Sissel Lie

Den norske Hærs kvinnekorps ved Maxwelton House i Skottland, ca. 1942. Sissel Lie til venstre. Foto: Ukjent / Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek