Path arrow Opplev utstillingene Path arrow Tidligere utstillinger Path arrow Fotografiets utvidete felt - Preus museum 10 år

Fotografiets utvidete felt - Preus museum 10 år

2005
Fra 26.05.05
Til 14.08.05

Utstillingen tar utgangspunkt i fotografiets stilling i dag, som kan beskrives todelt: For det første eksisterer fotografiet ikke lenger isolert innenfor en fotoinstitusjon som kjemper for aksept for fotografiet som kunstnerisk medium.

Tvert i mot er fotografiet og samtidskunsten integrert i en slik grad at rammene for hva som utgjør en fotografisk praksis er sterkt utvidet. For det andre har det vokst fram en teori og forskning rundt fotografiet der humanistiske fag som kunsthistorie, medievitenskap og litteraturvitenskap veves sammen med samfunnsfag som sosiologi, antropologi og kriminologi. Dermed skapes en ’ny’ fotohistorie som ser både bruksfotografi og kunstfotografi i et tverrfaglig perspektiv.

Med dette utgangspunktet presenteres en utstilling som viser forbindelseslinjer mellom fotohistorie, samtidskunst og visuell kultur. Den fotografiske postmodernismen på 70- og 80-tallet (Victor Burgin, Richard Prince, Sherrie Levine, Barbara Kruger) utgjør et omdreiningspunkt i utstillingen som strekker seg fra fotografiets opprinnelse (Henry Fox Talbot, Hans Thøger Winther) til dagens bildemeldinger sendt over mobilnettet (Eivind Lentz).

Utstillingen er delt i fem delvis overlappende temaavdelinger – Fotohistorie(r), Virkelige kopier, Tid og estetikk, Ny realisme og Visuell kultur. I presentasjonen åpner dette for spekulative historiske og tematiske konstellasjoner: Giorgio Sommers fotografier av ruinene i Pompei fra 1863 står opp mot Thomas Struths fotografi av den antikke delen av Pergamon museet i Berlin fra 2001; Jan Ungs redaksjonelle fotografi for boken Norsk kvalitet fra 1990 presenteres ved siden av et utvalg indisk filmkultur fra butikken Bollywood.no; Eadweard Muybridges dyr i bevegelse fra 1887 er et historisk referansepunkt for Unn Fahlströms dekonstruerte filmspråk og Edward Ruschas antiestetiske fotografier av parkeringsplasser i Los Angeles fra 1967 leder frem til Wolfgang Staehles sanntids-fotografi fra TV-tårnet i Berlin.

Kunstnere/prosjekter: Vito Acconci, Bollywood.no, Victor Burgin, Unn Fahlstrøm, Rainer Ganahl, Barbara Kruger, Eivind Lentz, Sherrie Levine, Eadweard Muybridge, Richard Prince, Edward Ruscha, Tom Sandberg, Narve Skarpmoen & Marie Gleditsch, Mija Renström, Ringl+Pit, Wolfgang Staehle, Giorgio Sommer, Thomas Struth, William Henry Fox Talbot, Hans Thøger Winther, Anders Tomren, Jan Ung, Christopher Williams, Ole John Aandal.

Kurator: Jonas Ekeberg

Lånegivere til utstillingen: Astrup Fearnley Samlingen, Galerie Durand-Dessert, Peder Andreas Lund, Frank Mosvold, Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nordea Norge Kunstsamling, Norsk rettsmuseum, Oslo bymuseum, Snare/Christiansen, Sprüth Magers Gallery.

Utstillingen ledsages av seminaret Hva er et fotomuseum? den 26. mai med William Ewing (US/FR), Maria Gourieva (RU), Peter Larsen (DK/NO), Jan Erik Lundström (SE) og Liz Wells (UK). Se www.preusmuseum.no for mer informasjon.

Utstillingen og seminaret er støttet av Norsk Kulturråd.

Fotografiets utvidete felt - Preus museum 10 år