Dedication

Moscow House of Photography 2000

2000
Fra 06.05.00
Til 01.07.00

Utstillingen er egentlig en samlet presentasjon av 32 utstillinger, fra de land som deltok i krigen på begge sider. Foruten Norge bl.a. Russland, Tyskland, USA, Frankrike, Japan, Storbritannia, Italia, Belgia, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia. Den norske avdelingen heter World War II in Norway: War and Peace.

Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseums billedsamling fra krigen er ikke stor. Den består i hovedvekt av noen album og samlinger med fotografi som handler om krigens begynnelse og slutt, spesielt feiringene. Materialets karakter tillater oss å vise det lille landets kamp, og gleden ved frigjøringen.
Fotografiene som er vist på utstillingen er tatt av løytnant Olav Tjønneland (ivrig amatørfotograf og medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1940), Ian Mürer (født 1923 - arbeidet for Royal Marine Operations fra 1942/senere i Stockholm) og Kristian Bull (ivrig amatørfotograf og medlem av Oslo Kamera Klubb siden 1935).
I tillegg til 26 fotografier fra vår samling har Marinemuseet i Horten utlånt 4 fotografier (3 fra Murmansk konvoiene (1 fotografert av løytnant Skodje og 2 Norwegian Official Photo) og Johs. Stages (Aftenpostens fotograf) berømte fotografi fra kapitulasjonen på Akershus.)

Dedication