Path arrow Opplev utstillingene Path arrow Tidligere utstillinger Path arrow Ann Christine Eek - Betraktelser av ljus og Carl Nesjar - fotografier 1950-2000

Ann Christine Eek - Betraktelser av ljus og Carl Nesjar - fotografier 1950-2000

2004
Fra 05.09.04
Til 17.10.04

To ganger fotografisk modernisme

De siste årene er fotografiet blitt en selvfølgelig del av samtidskunsten. Parallellt skrives det modernistiske fotografiet inn i kunsthistorien, og Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum har en sentral rolle i dette arbeidet.

Vi åpner høstsesongen med to aktive kunstnere som innehar to vesentlige posisjoner innenfor det Nordiske etterkrigsfotografiet: Carl Nesjar (f. 1920) og Ann Christine Eek (f. 1948).  Nesjar representerer det abstrakte, mens Eek representerer det subjektive fotografiet.
Carl Nesjar er en av de helt sentrale norske etterkrigskunstnerene og har vært aktiv siden 1940-tallet. Han har arbeidet med maleri og grafikk i tillegg til fotografi, men mest kjent er han nok for sine helårsfontener (is og vann) og sitt flerårige samarbeid med Picasso.
Han var en del av miljøet som sørget for gjennombrudd for den abstrakte kunsten i Norge på slutten av 1950-tallet og bidro til at fotografiet som kunstform ble etablert i Norge på 1970-tallet. Nesjars billedspråk tar utgangspunkt i naturen og abstraherer denne. For ham er fotografiet bare et av mange uttrykksmidler han benytter. Han har et bevisst forhold til teknikkens muligheter, og ser først og fremst styrken i den manglende absolutte målestokken og gråtoneskalaen som gir bildene et grafisk og abstrakt uttrykk.
Ann Christine Eek er utdannet ”fotograf och medmänniska” slik Christer Strömholms læresetning var på Fotoskolan i Stockholm på slutten av 1960-tallet. Hun flyttet til Norge i 1979 og har vært en aktiv del av det miljøet som utviklet fotografiet som kunstnerisk uttrykk utover på 1980-tallet i Norge både gjennom egen produksjon og gjennom sin aktivitet som skribent og kritiker. I dag er hun fast ansatt ved Universitetets kulturhistoriske museer og tilknyttet Samfoto. Også Eek har et meget bevisst forhold til fotografiet, noe som kommer tydelig frem i måten hun definerer de forskjellige prosjektene sine, enten dette er følsomme skildringer av natur eller skarpsynte observasjoner av menneskers sosiale kår.

Ann Christine Eek - Betraktelser av ljus og Carl Nesjar - fotografier 1950-2000