1800-Tallets landskap

2012
Fra 23.09.12
Til 06.01.13

I Preus museums samling er pionerene Knud Knudsen (1832-1915) og Axel Lindahl (1841-1906) representert med henholdsvis 224 og 110 fotografier. Dette var fotografier som ble produsert med tanke på den florerende interessen for det norske landskapet på denne tiden og det voksende antall turister som besøkte Norge. Disse fotografiene ble kjøpt som erindring av turister og nordmenn og endte vanligvis opp innrammet eller i album sammen med egne minnebilder.

Knud Knudsen (1832-1915) kom fra Odda. Han fikk høyst sannsynlig sin utdannelse hos Marcus Selmer i Bergen på 1850-tallet og i Tyskland, mens han studerte fruktdyrking, perfeksjonerte han sin teknikk. 1864 åpnet han sitt atelier i Bergen. Ganske raskt fokuserte han på det norske landskapet og reiste hele Norge rundt for å få de beste prospektene. I samarbeid med hoteller og reisebyråer solgte han fotografier til reisende over hele landet. Knudsens fotografier ser ut til å ha to retninger: på den ene siden ser vi at han er påvirket av romantikkens malerier, først og fremst komposisjonen, fossefallene og fjellene som speiler seg i blikkstille fjorder viser dette. Men samtidig er han opptatt av å vise det moderne Norge, der tunell- og veibygging og de store turisthotellene bl.a. gjør inntrykk.

Axel Lindahl (1841-1906) var svensk fotograf. Mellom 1870-90-årene reiste han rundt i Norge og flere, bl.a. Andvords Papirhandel, publiserte hans fotografier. Flere av hans motiver ser ut til å ha vært fotografert fra samme ståsted som Knudsen, men han har også et annet perspektiv og en fascinasjon for isbreer bl.a. Lindahl, men også Knudsen, plasserer ofte mennesker ved breene eller fossene for å si noe om proporsjonene: det lille mennesket mot den store naturen.

Tidlig ble det populært å fotografere landskapet med stereokameraer. Dette ga to nesten like fotografier som sett gjennom et stereoskop ble til et tredimensjonalt bilde. Stereobildene var veldig populære og ikke bare Knudsen og Lindahl, men også amerikanske firmaer som Underwood & Underwood og Keystone View Company produserte norske motiver for salg.

Du kan lese mer om stereofotografi her.

1800-Tallets landskap

Knud Knudsen (1832-1915), Rødelven mellom Ormeim og Stuflaaten, Romsdalen. Tilhører Preus museum