Verden i 3D

Fra 29.09
Til 10.10

Fotografiet er i sin form todimensjonalt og mangler den tredje dimensjonen; opplevelsen av dybde. Helt fra daguerreotypiens tid har det vært eksperimentert med stereofotografi. Ved å bruke to opptak hvor kameraet flyttes tilsvarende øyeavstanden og deretter se på fotografiene i spesialkonstruerte betraktere, fikk man en tredimensjonal opplevelse av bildet.

I 1838, kort før oppfinnelsen av daguerreotypiet, oppfant engelskmannen Sir Charles Wheatstone (1802-1875) speilstereoskopet. Ved å tegne to like bilder av et objekt og plassere to speil mellom dem, fikk han et sett med speilbilder som kunne sees med et øye på hver side. Det var vanskelig å lage bilder av mennesker og landskap som man så tredimensjonalt, men oppfinnelsen av fotografiet gjorde dette mulig.
Tsjekkeren Ludwig Moser (1833-1916) produserte stereoskopiske fotografier som ble offentliggjort i 1844. Samme år erstattet den engelske forskeren, David Brewster (1781-1868), speilene med prismelinser. Dette ga et mye mer fungerende stereoskop. Etter at Dronning Victoria ble begeistret på den store utstillingen i Crystal Palace i London i 1851, ble stereoskop titting veldig populært og etter hvert solgt i tusenvis over hele verden.
Det første spesialkameraet for stereofotografering, et kamera med to faste linser, ble konstruert av den engelske optikeren John Benjamin Dancer (1812-87) og patentert i 1856. Fasinasjonen for dette tredimensjonale fotografiet har holdt seg helt til våre dager. Mange av kameramodellene ble produsert i flere tiår. Det franske Richard Verascope ble introdusert i 1884 og var i salg helt til 1930-tallet. Med enkle og billige stereobetraktere ble stereofotografiet allemannseie. Man kan kjøpe serier fra f.eks. reiser i eksotiske strøk eller fra fronten i 1. verdenskrig.

Eksponering

Motivet fotograferes fra to betraktningspunkter som er sideforskjøvet i forhold til hverandre, ofte med 6–7 cm avstand, tilsvarerende avstanden mellom øynene eller noe mer, for å fremheve dybdevirkningen (f.eks. til fjerne landskaper). Kameraer som er konstruert for stereofotografering, har to objektiver.

Visning

Det fremkalte billedparet betraktes i et stereoskop. Mange kjenner til View Master som bl.a. viste mange bilder fra Disneys tegnefilmproduksjon fra 1940 og fremover. Stereoskopet får de to bildene til å flyte sammen til ett og gjenskaper romvirkningen. Bildene kan også projiseres, og betraktes gjennom briller eller ulikt fargede glass.

Verden i 3D

Underwood & Underwood (ukjent fotograf), Gudvangen's outlook over the Nærøfjord where the sea reaches far in among the mountains, Norway, 1905. Stereofotografi fra Preus museums samling.