Kommende utstillinger

Preus museum viser norsk og internasjonalt fotografi og fotografer fra samlingen på en måte som kan kommentere fotohistorien.

Portrett av vår tid

24.10.2020 - 5.4.2021
Portrettet er overalt, og det er en del av en større visuell kultur! Et utvalg portretter fra 2000-tallet viser hvordan en av de eldste fotografiske sjangrene fortsatt er levende og utforskende.

TID, STED, ROM

25.4.2021 - 17.10.2021
Utstillingen gir oss et innblikk i en virkelighet de færreste av oss kjenner til. Gjennom bilder og tekstfragmenter gir innsatte ved fem ulike fengsler i Norge oss et bilde av hvordan det er å være et menneske som lever i frihetsberøvelse.