Norsk Fotohistorisk Forening - Preus museums venner

I april 2009 valgte Preus museums venner og Norsk Fotohistorisk Forening å samle krefter i en organisasjon. Foreningen arbeider for å fremme kunnskap om og interesse for fotohistorie i videste forstand.

Oppgavene er å:

 • virke for at fotohistorisk materiale blir tatt vare på
 • fremme interesse for fotohistorie og fotohistorisk forskning i Norge
 • bidra til at kunnskap om fotohistorie og fotohistorisk materiale blir gjort kjent
 • samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner
 • fungere som venneforening for Preus museum for også derigjennom bidra til å fremme de kulturhistoriske, kunstneriske og tekniske sidene ved fotografien

Medlemsfordeler:

 • Gratis inngang på Preus museum
 • 10 % i museets butikk/kafe
 • Invitasjoner til åpninger på Preus museum pr. mail eller post. Medlemmer bes sende sin mail- og/eller postadresse til venner.fotohistorie@preusmuseum.no
 • Invitasjon til foredrag/arrangementer i regi av foreningen
 • Invitasjon til frivillig arbeide ved arrangementer/prosjekter på Preus museum, bl.a. på Fotografiets dag
 • Gratis eksemplar av nye utgivelser i skriftserien

Kontingent er kr 250,-.
Vil du bli medlem? Send navn og adresse i en e-post til venner.fotohistorie@preusmuseum.no

Finn ut mer om venneforeningen