Prosjekter

FOTOGRAF OG SAMLINGSREGISTRENE

Publisert: 7 feb 2014

Fotonettverket har samlet gått inn for å ferdigstille fotoregistrene. Nettverkets medlemmer har forpliktet seg til å være med på denne dugnaden og vi har søkt Kulturrådet om støtte til å kunne ansette en koordinator for å styre innsamlingen av materiale. Vi skal samtidig se på løsninger for hvordan vi kan gjøre dataene mer tilgjengelig for våre brukere, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Kultur-IT.

Fotoregistrene

Daguerreobase

Publisert: 13 jan 2015

Fotografiets barneår ønsket å fokusere på de tidlige unike prosessene, fra fotografiets fødsel til 1870 eller begynnelsen av det industrielt produserte materiale. Prosessene som var ønskelige å kartlegge var daguerreotypier, ambrotypier og ferrotypier. Vi begynte med det første, daguerreotypiet, og prosjektet ble en del av Det europeiske prosjektet Daguerreobase som startet opp i 2012. I Norge drives prosjektet av Nasjonalbiblioteket  og Universitetsbiblioteket i Bergen. 

DAGUERREOBAS_Foto

Foto: F. Petersen, ca. 1847-1850. Tilhører: Preus museum

Fotografregisteret og Fotograffirmaer hos KulturNav

Publisert: 26 nov 2015

Fotonettverket har samlet gått inn for å ferdigstille fotoregisterne og Fotografregisteret er nå overført til KulturNav

 

Wilse3

Skadet Fotografisk Materiale

Publisert: 2 jan 2014

I arbeidet med større fotografiske arkiver har det vært flere institusjoner som har opplevd å bli konfrontert med materiale som har satt dem i en vanskelig og ukjent situasjon. Prosjektet er ment å gi en veiledning for de som kommer over skadet materiale i samlingen.

Tittel-Skadet-fotografisk-material

Skadet glassnegativ, foto: Jens Gold

Fotografiets barneår

Publisert: 23 des 2013

På Fotonettverkets møte 16. oktober 2008 ble det enighet om at en gruppe innenfor Fotonettverket skulle forsøke å kartlegge hva som er bevart av tidlig fotohistorisk materiale. Ved møtet 19. januar 2009 ble det enighet om at man først skulle fokusere på de tidlige unike prosessene som er lett å identifisere i stedet for å sette en avslutningsdato som 1870 (ca begynnelsen på industrielt produsert materiale) siden dette innebærer å måtte ta med tidlig albumin bl.a. som det er vanskelig å tidfeste. De unike prosessene det gjelder er daguerreotypier, ambrotypier og ferrotypier.

Boulevard_du_Temple_by_Daguerre

"Boulevard du Temple"  Av Louis Daguerre

Widerøe

Publisert: 6 nov 2013

Widerøes Flyveselskap a/s flyfotoarkiv,- et av de viktigste fotoarkivene i Norge,- ble stykket opp og solgt til kommunene i 1970-åra. Ved prosjektets start fantes ingen nasjonal oversikt over materialet og en del av materialet hadde ukjent status.

Prosjektets mål var å skaffe oversikt over materialet, digitalisere det og gi bildene tilbake til folket.

Widerøe Rafoss Kvinesdal

Rafoss i Kvinesdal. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket.