Vårmøte i Fotonettverket

Publisert: 16 jan 2018

Skrevet av: Monika Sjue

Tromsømuseum

Møtet arrangeres på Tromsø museum som et lunsj til lunsj møte 24-25. april 2018

24. april

11.00 – 12.00      Lunsj i Museumskafeen

12.00 – 13.30    Orientering og omvisning på Tromsø museum

13.30 – 14.00    Sveinulf Hegstad: Rolf Ärnström-samlinga og museets arbeid med den.

14.00 – 14.30    Orientering fra institusjonene (Hva har skjedd siden sist?)

15.00 – 16.00    Nina Lager Vestberg: Foredrag om digitalisering av samlinger

16.00 – 16.30    Noen gjengangere: Samlingsregisteret og Fargeprosjektet: – utstilling i Levanger fotomuseum ca 2019 (vil noen være med – vandreutstilling)

 

18.00 Besøk ved Perspektivet Museum

19.00 Middag

 

25. april

09.00 – 10.00   Hanne Hammer Stien: Fotografi i forgrunnen. Fotodokumentasjon og bruk av bilder i kulturhistoriske museer»

10.00 – 10.45    Madli/etikkgruppen: Etikk arbeidet

10.45 – 11.15    Jens: Ambrotypiprosjektet

11.15 – 11.45    Arne/Kristin: Lantern slide/Diasprosjektet

11.45 – 12.00    Avslutning

12.00 – 13.00    Lunsj i museumskafeen 

Med forbehold om endringer.

 

Info om foredragsholdere:

Nina Lager Vestberg:

er professor i visuell kultur ved Institutt for kunst- og medievitenskap. Sin utdannelse har hun fra Storbritannia, med en bachelorgrad i fotografi og multimedia fra University of Westminster, deretter mastergrad og PhD i kunsthistorie fra Birkbeck College, University of London.

Hun underviser på studieprogrammene i medievitenskap på alle nivåer, og er særlig opptatt av å fostre studentenes ferdigheter innen akademisk skriving og forskning gjennom undervisningen og veiledningen.

Hun tilhører forskergruppa Media Acts og har i 2017 forskningstermin for å jobbe med prosjektet Digitization and Diversity: Potentials and Challenges for Diversity in the Culture and Media Sector. 

 

Hanne Hammer Stien:

har PhD i kunsthistorie og er universitetslektor ved Kunstakademiet i Tromsø. Hun disputerte i 2017 i humanoria og samfunnsvitenskap, studieretning kunstvitenskap med avhandlingen: "Fotografi i forgrunnen. Fotodokumentasjon og bruk av bilder i kulturhistoriske museer"

Hun arbeider også som frilans kurator og skribent. Stiens siste utgivelse er antologien Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted, gitt ut på Orkana Akademisk i januar 2015. Hun sitter i styret til Stiftelsen Kunstkritikk og Nordnorsk Kunstnersenter og er medlem av det kunstneriske rådet til LIAF (Lofoten International Art Festival). Stien er medlem av Norsk kritikerlag, Norsk kuratorforening og AICA, og hun er med i forskningsgruppen Worlding Northern Art.

Fra Universitetet i Tromsøs årsberetning (J.M.B 2003; T.A 2004)