Landskonferanse Foto 2017

Publisert: 30 aug 2017

Skrevet av: Monika Sjue

Trykk_Pencil-of-Nature,-Fox-Talbot-33_FB

Landskonferanse Foto 2017 arrangeres i år på Nasjonalbiblioteket av Preus museum og Nasjonalbiblioteket. Tema for konferansen er fotoboka.

FOTOBOKA
Helt fra fotografiets første år har boka vært en viktig formidlingsarena. Fox Talbots fotobok The Pencil of Nature fra 1844-46, er et tidlig eksempel på denne tette sammenhengen mellom fotografi og bok, med mangfoldiggjorte originalfotografier limt inn i boken. Et viktig anliggende utover på 1800-tallet ble utviklingen av metoder for å trykke fotografi, viktige skritt på veien mot det 20.århundres store mengde fotobøker.

Og slik er det fortsatt i de digitale filenes tidsalder. Den fysiske fotoboka er aktuell som aldri før. Mens utstillinger er tids- og stedsbegrenset kan bøkene spres i store opplag og vare lenge utover tiden de ble skapt i. Fotoboka er en personlig gjenstand vi kan ta med oss overalt og som gir oss tilgang til å lese bildene når og hvor vi vil. Den sammenholder bildene i sekvenser og kan sette dem i forbindelse med tekster. Formidlingsformen har vært brukt i stort omfang også av arkiver, biblioteker og museer.

Hva er så egentlig en fotobok, dette fenomenet som finnes i så mange former? Og hvilken betydning har den hatt i den norske fotohistorien? I programmet for årets landskonferanse vil vi utforske disse spørsmålene og sammenhengen mellom fotografi og bok gjennom blikk på både historie og samtid.

Årets konferanse arrangeres i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer og gjennom felles arrangement med Fotobokfestival Oslo ligger alt til rette for spennende og lærerike konferansedager i september.

Landskonferansen for foto arrangeres av Preus museum og Nasjonalbiblioteket 19. og 20. september i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Program for konferansen:

 

Fox Talbot, The Pencil of Nature, 1844-46, tilhører Preus museums samling

Påmelding til konferansen: http://bit.ly/2wo5B84