Looted, Lost or Hidden, Archives and Politics

Publisert: 16 jan 2018

Skrevet av: Monika Sjue

27. februar 2018
Støvete arkiv eller kilde til sprengkraft? Arkiv er verktøy for å huske og uttrykk for glemsel. Som redskap for makt eller motmakt i ulike samfunn representerer arkivet sprengkraft. Konferansen peker på noen av feltene der arkivene har blitt sentrale.

Helt siden oldtiden har mennesker skapt arkiv som har dokumentert aktivitet av forskjellige slag. Ordning, oppbevaring og kunnskap om arkiver ligger som en grunnstein i nasjoners, gruppers og enkeltmenneskers identiteter. Forsvarlig oppbevaring og bruk av arkiver gir oss mulighet til å undersøke og finne kunnskap om fortiden. Men arkivet er et selektivt minne, det er både et verktøy for å huske og uttrykk for glemsel. Noen historier har av ulike grunner blitt skjult i arkivene, eller arkivene har blitt holdt skjult for offentligheten. Noen arkiver har blitt forsøkt ødelagt. Dette viser at det kan være sprengkraft i arkiver, fordi de kan være redskaper for makt eller motmakt i ulike samfunn.

Vi ønsker å peke på noen av de felt der arkiv og behandlingen av disse er blitt sentrale, både fordi de er undertrykket, bidrar som identitets- og fordomsskapere og eksempler på arkiv som blir forsøkt samlet og rekonstruert, nettopp fordi man ser at de mangler.

For mer informasjon gå til Preus museums hjemmeside

arkiv
Elisabeth Meyers arkiv (foto: Andreas Harvik/Preus museum)