Aktuelle utstillinger

Preus museum skal gjennom utstillingsprogrammet vise norsk og internasjonalt fotografi. Fotografier fra samlingen også vises, på en måte som kan kommentere fotohistorien. Museet har en lang utstillingshorisont, og viser en kombinasjon av egenproduserte utstillinger og innleide utstillinger, både nasjonale og internasjonale.

En fotohistorie - fra skatter til serieproduksjon

Få et innblikk i fotografiets rike historie! Fra førfotografiske ideer, via den enorme bredden av eksperimentering og utforskning, til dagens digitale bilder.

Bending the Frame

How can images make a difference? Can photography tell us something new or something different about the world we live in?

#Dysturb - outdoor paste-up exhibition in Horten

#Dysturb presents photo journalism in a new and innovative way, completely independent from the restrictions of conventional news publishing channels. #Dysturb is an international gr...