Photographic Collection

Ved statens kjøp av Preus Fotomuseum i 1993-94 ble museets bildesamling en ”grunnmur” i det nasjonale fotomuseets samling.

Denne var stor og omfattende, med vekt på internasjonal fotohistorie og kjente navn. Siden 1995 har innkjøpene lagt vekt på den norske fotohistorien og kamerabasert samtidskunst.

Viktig tilvekst

En viktig tilvekst har vært flere av de fotografene som bygget opp Forbundet Frie Fotografer og Stiftelsen Fotogalleriet, to fotografer fra Manité og flere som regnes med til Norges voksende kunstfotografimiljø fra 1970 til postmodernismens gjennombrudd på 2000-tallet.

Fagfotografiske arkiver

I tillegg er det tilført noen fagfotografiske arkiver, som Studio Pan (1944-94) og All-Foto, Karl Johans gate 20, Oslo (-1986). En av de vesentligste tilvekstene er bildearkivet etter Oslo Kamera Klubb (1921- ca 1980) med ca. 200 originale utstillingsbilder og flere fotografer med tilknytning til OKK representert med egne samlinger.

Postmodernismen

Den yngre postmoderne garden er representert i samlingen, i tillegg til noen av de kjente tyske og amerikanske kunstnerne, som Thomas Struth (1954-) og Cindy Sherman (1954-).

Spesialsamlinger

Det er bygget opp små spesialsamlinger med fotografier av bl.a norsk performance og prosesskunst (1966-2009) og motefotografi (1950-tallet – 2012).

Fotografer

Foto: Anders Beer Wilse, Sommerdag på Finsevand
Les mer om noen av fotografene som finnes i vår samling.

Fotografier fra samlingen

Imogen Cunningham: Edward Weston with cats, 1945, sølvgelatin, NMFF.000408

Flickr

Museet har sin egen Flickrside, og vi har siden 2010 lagt ut bilder som er falt i det fri.