Handverk eller manipulering?

Fotografhandtverket er dramatisk endra i løpet eit par tiår. Før brukte dyktige handverkarar kunnskap og røynsle, blyant, lakk og pensel, og ikkje minst tid på retusjarbeid (restaurering av gamle bilder). I dag utførast arbeidet heildigitalt i td. Photoshop.

Grensene er ikkje alltid tydelege, men det viktige retusjarbeidet blir diverre altfor ofte nemd som «manipulering».

 

IFF – Institusjonsfotografene har tradisjon for å bidra under «Fotografiets dag». Over 100 fotografar er med i foreninga. Mange av medlemmane jobber på museum og arkivinstitusjonar der fotobevaringsarbeidet, repro og retusj står sentralt. Er det riktig eller galt å «reparere» skader på gamle bilder når det vert publisert, vert brukte i utstillingar eller kopiar blir formidla og levert som kopier frå arkivet ?

 

IFF siutt medlem, fotoarkivar og fotografmester Ragnar H. Albertsen ved FylkesFOTOarkivet, Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal (IKAMR), har laga ei lita utstilling om temaet. Sentralt i utstillinga står den uhøgtidelege «retusjduellen». Her har en gammel fotografmester duellert med en photoshopspesialist. Kven var best på retusj, pris og resultat?

 

HANDVERK ELLER MANIPULERING?

Om restaurering av gamle bilder

FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

Ragnar H. Albertsen

Biletet i retusjduellen er henta frå ei utstilling der et gamalt bilde vart stilt ut i sola (!) og vart totalt øydelagt.