Path arrow Opplev utstillingene Path arrow Formidling Path arrow Videregående skole

For videregående skole

Quote

Skolen skal ifølge Læringsplakaten 
"stimulere elevene (...) i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse"

- Opplæringsloven § 1-2

VGS-elever tester ut kunnskapene i Fotoquizen (foto: Kirsti Fiskebøl/Preus museum)

Et besøk på Preus museum er en selvfølge for mediefag, men også andre faggrener som kan ha stort utbytte av et besøk på fotomuseet. 

Mange utstillinger har tema som passer inn i historie- eller norskundervisning, eller rundt identitet og selvrepresentasjon. 

Preus museums ansvarsområde dreier seg om fotografiet som helhet. Våre utstillinger reflekterer dette, og skifter mellom samtidskunst, modernistisk fotografi, historiske fremstillinger og kulturhistoriske utstillinger. Utstillingene skiftes ca. tre ganger i året. I tillegg har vi en fast utstilling, En fotohistorie, som viser fotografiets utvikling innen teknologi og det fotografiske medium.

Finn ut mer om de aktuelle utstillingene.

Her kan du finne oppgaver og bakgrunnsstoff for

Nysgjerrig på sammenhenger mellom kamerateknikk og fotografiets estetikk? Sjekk ut Vår fotohistorie!

Verksteder som passer for Videregående skole
Vi har samlet våre verkstedstilbud i Fotoverkstedet
For videregående trinn vil vi gjerne anbefale Fotoquizen som en morsom avslutning på et besøk hos oss. 
Fotoverkstedet har også et mørkerom som kan benyttes både til kortere besøk eller utfoldelse over tid. 

Presseoppslag om mørkeromskursene ved museet: 

 

NTB har laget en fin sak om det tidlige fotografiet og Preus museum: 

For spørsmål, innspill eller ønsker om andre opplegg,
kontakt formidlingskonsulent Ingri Østerholt:
tlf 33 03 16 30, tlf dir 40442104
e-post: ingri.osterholt@preusmuseum.no
evt museet: post@preusmuseum.no