Høstferien på Preus museum

Foto: Elevoppgave fra Preus museums formidlingsavdeling

Høstferien på Preus museum

Høst er museumstid!

Ta høstferien på Preus museum - i hele uke 40 har vi gratis inngang.

Gå til Høstferien på Preus museum Gå til Høstferien på Preus museum

Aktuell utstilling

Variable Stars

I sine arbeider henter Toril Johannessen (1978-) inspirasjon fra fagfelt som filosofi, vitenskap, teknologi- og fotohistorie og i Johannessens mange ulike uttrykk ligger en grunnleggende nysgjerrighet for hvordan vår forestilling om verden skapes.

Variable Stars

Detaljer fra installasjonen Variable Stars, Fotografi og alunkrystall. (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Museet ble opprettet i 1995, da Staten kjøpte samlingene til det private Preus Fotomuseum. Den norske stat er eier av museet. Preus museum flyttet i mai 2001 inn i Magasin A på Karljohansvern i Horten, en times kjøring fra Oslo. Museets innredning er tegnet av arkitekt Sverre Fehn. Samlingene består av fotografier, andre former for bilder, kameraer og annet teknisk utstyr som belyser fotografiets utvikling. Billedsamlingen har bred representasjon av den internasjonale fotohistorien. Preus museum har et fagbibliotek av internasjonal standard.

Fast utstilling

En fotohistorie - fra skatter til serieproduksjon

En fotohistorie - fra skatter til serieproduksjon

Fra utstillingen En fotohistorie (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Utvid kartet

Åpningstider:
Tirsdag - fredag kl. 12-16
Lørdag - søndag kl. 12-17

Juli:
Hver dag 12-17

Besøk oss:
Kommandørkaptein Klincks vei 7
Karljohansvern
NO-3183 Horten

Lomography Tiger 110 Pocket film farge 3-pakning

kr 127,00

@Preusmuseum

26 september 2014

Velkommen til dobbel utstillingsåpning på søndag! Bildet er hentet fra Vilde Salhus Røeds utstilling For the Sake og Colour // Welcome to the double exhibition opening on Sunday! The photo shows Vilde Salhus Roed's exhibition For the Sake of Colour #preusmuseum #exhibition

Hold deg oppdatert på Preus museum

Se deler av samlingen på Flickr

Ukens bilde

Et bilde av et bilde av et bilde

Da oppfinnelsen av fotografiet ble offentliggjort 19. august 1839 fikk verden tilgang til et nytt medium for bildeskapning. Det nye mediet representerte en aldri så liten revolusjon. Fotografiet introduserte en mekanisk reproduksjon, riktig nok i sort-hvitt, men tanken om å utvikle en prosess som kunne fange en verden i farger var alt i gang.

Kunstneren Vilde Salhus Røed, som søndag er aktuell med utstillingen For the Sake of Colour, har med utgangspunkt i museets samling satt søkelys på fargefotografiet. Gjennom bearbeiding av Leif Preus reproduksjoner av viktige fareprosesser fra fotografiets historie, undersøker hun mediets evne til å gjengi motivet det avbilder. 

Ved å presentere oss for et bilde av et bilde av et bilde stiller hun spør hun oss om hvilke farger vi egentlig ser? Salhus Røed peker på at hverken det blå seilet i den originale autokromen eller det blå seilet i det reproduserte fotografi speiler naturen slik fotografen så det, men er styrt av fysiske lover og kjemiske prosesser. 

Et bilde av et bilde av et bilde

Vilde Salhus Røed, Blue Sail, fra serien A Carpet of Primroses, 2013. C-print

Vilde Salhus Røed

Vilde Salhus Røed, Installasjon i galleriet 2014 (foto: Hege Oulie/Preus museum)

Aktuell utstilling

Vilde Salhus Røed

I sine arbeider benytter Vilde Salhus Røed (1981-) ofte fotografi i sammenheng med tekst og skulpturelle objekter og har siden studiene vært opptatt av å undersøke den materielle, den kontekstuelle og den innholdsmessige siden av fotografiet. Til utstillingen For The Sake of Colour (2013) er materialet hentet fra Preus museums egen samling.